Ana Sayfa / İSLAMİ KONULAR – MAKALELER (page 2)

İSLAMİ KONULAR – MAKALELER

İmam Kurtubi’nin hayatı

Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed İbn Ebî Bekr İbn Farh el-Kurtubî, Endülüs’ün yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. Kurtuba’da çiftçilikle uğraşan bir ailenin …

Devamını Oku »

İbnul Kayyım’ın hayatı

İbnu’l-Kayyim el-Cevziyye’nin adı Muhammed, künyesi Ebu Abdillah, lakabı Şemsuddin, ünvani Zür’i’dir. Babasının adı Ebubekir İbnu Eyyub’dur. Şam’da doğdu. Babası Cevziyye …

Devamını Oku »

İbni Kesir’in hayatı

İsmail İbn Ömer İbn Kesîr. Künyesi: Ebu’l-Fidâ. Lakabı: İmâduddîn (dinin direği). Kureyşli’dir. Dedesine nisbet edilerek İbn Kesîr diye tanınmıştır. Müfessir, …

Devamını Oku »
cialis